Hotel dùa|跨年住房專案

跨年夜你想和誰一起度過呢?
來 Hotel dùa 迎接嶄新的開始吧!

Hotel dùa 跨年住房專案,即日起開放訂房!

|線上訂房:https://bit.ly/2CIMgVB
|訂房專線:(07) 272-2999

其他說明:
電話訂房須付房價3成訂金,全館無提供加床服務。

2018.10.26


              日本語       ENG       한국어
© 2016 Hotel dùa